Contatar

A información de carácter persoal recollida neste formulario so se utilizará para enviar un email a un dos nosos departamentos, dita información sera borrada automaticamente unha vez comprobado o remitente e a consulta, polo tanto non se garda en ningun tipo de ficheiro, Grázas!

Nome e apelidos ou Razón Social (obrigado)

Teléfono

Correo electrónico (obrigado)

Asunto

Mensaxe

Arquivos adxuntos

logofftsello


Facultade de Fololoxía e Tradución

Direción : Lagoas Marcosende S/N (Campus Universitario)

Vigo – Pontevedra


Teléfono: +34 986 812 251
Fax: +34 986 812 380

Web: http://fft.webs.uvigo.es/
E-Mail: sdfhv@uvigo.es