Equipamentos da FFT

AULAS INFORMÁTICAS

 • Aula Informática N9

 • Aula informática libre acceso

 • Aula informática C10

 • Aula informática A9

4 aulas informáticas para clases e 1 aula de acceso libre para o alumnado.

SALAS DE VIDEOCONFERENCIA

 • B6B Videoconferencia

 • C11 Videoconferencia

2 salas de videoconferencia que permiten dar e recibir clases a distancia

AULA CON EQUIPOS DE GRABACION

 • Aula con equipo de grabación A5

AULAS CON EQUIPOS DE GRABACIÓN PARA CURSOS SEMIPRESENCIALES

BIBLIOTECA

 • Biblioteca

 • Biblioteca

 • Biblioteca consulta catálogo

Contamos cunha biblioteca perfectamente adaptada ás esixencias do estudo e da investigación no século XXI, tanto no que atinxe á busca en liña dos seus fondos coma ás excelentes condicións dos espazos dedicados á consulta e mesmo ao traballo en grupo.

LABORATORIOS DE INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA

4 laboratorios dixitais de interpretación simultánea. Ofrecen un total de 78 postos desde os que practicar —con axuda do noso profesorado especializado— as técnicas da interpretación entre linguas nun contexto moi semellante á realidade da interpretación de conferencias. 

 • Laboratorio InterSimul TS3

 • Laboratorio InterSimul TS4

 • IS1

 • IS2

SALÓN DE ACTOS

Con capacidade para 339 persoas, o salón de actos da facultade dispón tamén de 3 cabinas dobres para a interpretación simultánea

 • Salón Actos 1

 • Salón Actos 2

LABORATORIOS DE IDIOMAS

3 laboratorios dixitais con 24 postos cada un para traballar as destrezas orais en lingua estranxeira.

 • Laboratorio de idiomas A10

 • Laboratorio de idiomas C9

SALÓN DE GRAOS

 • Sala Gráos

REPROGRAFÍA

 • Reprografía

CAFETERÍA E COMEDOR

 • Cafetería

 • Comedor