Facultade de Fisioterapia

Bolsas e axudas

A continuación sinalamos as bolsas maís destacadas para estudantes de Grao:

Ministerio de Educación


Bolsas e axudas para estudos universitarios PECHADA

Inscrición: ata o 17/10/2016 | Convocatoria 2016-2017 (BOE 13/08/2016)


Bolsas de colaboración en departamentos PECHADA

Inscrición: ata o 15/09/2016 | Convocatoria 2016-2017 (BOE 09/07/2016)


Xunta de Galicia


Axudas para alumnado universitario con dificultades económicas para continuar os estudos ABERTA

Inscrición: ata o 27/02/2017 | Modelo de solicitude | Solicitude en liña


Axudas para estudos universitarios de 2º e posteriores cursos PECHADA

Inscrición: ata o 16/02/2017 | Modelo de solicitude | Solicitude en liña


Bolsas e axudas para o comezo de estudos universitarios PECHADA

Inscrición: ata o 04/11/2016 | Convocatoria 2016-2017 (DOG 04/10/2016)


Universidade de Vigo


Axudas para alumnado universitario con dificultades económicas para continuar os estudos ABERTA

Inscrición: ata o 22/03/2017 | Convocatoria 2016-2017 (RR 21/02/2017) | Impreso de solicitude


Bolsas "olimpiadas Científicas" para inicio de estudos de Grao PECHADA

Inscrición: ata o 24/10/2016 | Convocatoria 2016-2017 (RR 08/07/2016) | Impreso de solicitude


Bolsas "premios á excelencia académica" para inicio de estudos de Grao PECHADA

Inscrición: ata o 24/10/2016 | Convocatoria 2016-2017 (RR 08/07/2016) | Impreso de solicitude


Bolsas de formación complementaria nos sistemas informáticos 2016-2017 PECHADA

Inscrición: ata o 09/09/2016 | Convocatoria 2016-2017 (RR 27/07/2016)


Convocatoria de Bolsas de colaboración nas accións de mellora da calidade 2017 PECHADA

Inscrición: ata o 16/01/2017 | Convocatoria 2017 (RR 19/12/2016)